WAŻNE! Na liście hoteli do wykorzystania bonu znajdujemy się pod nazwą: TADEUSZ WOJTKOWSKI. Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla Polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Wynosi on jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w...